Tin nghia is the exclusive distributor of Sport Master in Vietnam VI
Acrylic cho sân nền cứng Acrylic cho sân nền cứng Sơn Acrylic cho sân nền cứng (như sân nhựa đường, bê tông...) thường được sơn nhiều lớp. S000033 Standard paints Contact Quantity: 10001 cái

Acrylic cho sân nền cứng

  • Price: Contact

  • Sơn Acrylic cho sân nền cứng (như sân nhựa đường, bê tông...) thường được sơn nhiều lớp.

Quantity
cái

20160805152229 147731. Đàn hồi tốt
2. Giảm sốc
3. Màu sắc tươi
4. Chống trượt
 

20160805152912 981351. Xử lý bề mặt (bê tông / Nhựa đường)
2. Lớp chống thấm
3. Sơn lót (2 lớp)
4. Sơn lớp đệm
5. Lớp sơn màu (2 lớp)
6. Lớp lót trên cùng (1 lớp)
7. UV bảo dưỡng (tùy chọn)
 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second